ห้องเรียนผ่านเครือข่าย โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
เข้าสู่ระบบ

เพลงมาร์ชโรงเรียนประจวบวิทยาลัย

แหล่งเรียนรู้
schoolthai

ตัวอย่างสื่อมัลติมีเดีย

Physic Cyber Labs
คณิตศาสตร์น่ารู้
จันทรุปราคา
เครื่องยนต์4จังหวะ
เปลของนิวตัน
carnot
doppler
lightclock
mmexpt6
PhasesofVenus
Pythagoras
youngexpt4
สารานุกรม
ชีววิทยา
การทำจรวดน้ำ
อวยพรอ่อนหวาน

เกมเสริมความรู้

creepycrossword
geographygame
memoria
pokemon
slider2
starlight
tictactoe
wordsearch

รายวิชาทั้งหมด

ประเภทของรายวิชา

ทั่วไป12
คลังข้อสอบ0

O-NET0

O-NET ปี 25520

O-NET ปี 25531

O-NET ปี 25540
กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ12

ครูสุริยะ นำประดิษฐทรัพย์1

ครูบุญญาวัฒน์ ลาภศิริ0
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์14

ครูมนิตย์ อัตตะ0

ครูนงลักษณ์ การะเกตุ0

ครูสุชามนตร์ จินดาไทย0

ครูสมศักดิ์ จินดาไทย0

ครูสาวจีรภา พูลสวัสดิ์0

ครูไอริณ ถาวรนันท์0

ครูแมน อาชีพสมุทร0
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์19

ครูรุ้งเพ็ชร สีลี้นจี่0
กลุ่มสาระภาษาไทย6

ครูปิยะนาฏ เทียมเพชร0
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ21

ครูทิวา รองสวัสดิ์0

ครูปริศนา ธรรมมะธะโร0
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ16

ครูเดชา ศิริพิบูลย์0

ครูลดาวัลย์ พวงนิล0

ครูสนอง เชิงฉลาด0

ครูสลิด ชูชื่น0

ครูกัลยรัตน์ ครุฑเผือก0
กลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา7

ครูสมเกียรติ สังคะหะ0
กลุ่มสาระศิลปะ0

ครูนภากาศ ชื่นบาน0

ครูขนิษฐา เพียรเสมอ0

ครูทินกร บริบูรณ์0

ครูวสันต์ ชมสุวรรณ0
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน3

ครูประยงค์ ธรรมมะธะโร0

เวลาขณะนี้

เข้าสู่ระบบ
username:
รหัส:

ปฏิทิน
<< November 2017 >>
อา.จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30   

หน้าหลัก


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบครับ (เข้าสู่ระบบ)